Rejestracja nowego użytkownika.(*Wymagane) Wiem, że moje dane osobowe przetwarzane będą przez
Syneriz Sp. z o. o., jako administratora, w celu udziału w kursie i w celach
związanychz przesyłaniem informacji drogą elektroniczną dotyczących kursu,
a także innych usług oferowanych przez Syneriz. Dane osobowe będą prze-
twarzane aż do ewentualnego zgłoszenia przeze mnie sprzeciwu, a po tym
okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Mam świadomość
przysługujących mi praw dostępu do treści swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia
skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Znam i akceptuję warunki
Regulamiu oraz Polityki Prywatności , w których podane są szczegółowe
informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych . Wiem, że wyrażenie
zgody na przetwarzanie moich danych w powyższych celach jest dobrowolne,
ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu